slide

Dzień pierwszy ostatni

Obiecałem zadzwonic przed Twoim zaśnięciem. Nie zadzwoniłem. Zawiodłem Twoją mamę. Teraz zawodzę Ciebie. Twoją dziecięcą miłośc. Drobnymi błędami utracę wszystko. Jestem haotyczny i nieodpowiedzialny. Czasem; lub raczej często zapominalski i leniwy. Dlatego rozpadł się nasz związek z mamą. Nic nie jest dane na wiecznośc. Miłośc, oddanie, wiernośc. To co mamy…